T-Mobile Czech Republic a.s.

Typ smlouvy: 
Rámcová smlouva o službách elektronických komunikací a o prodeji elekronických komunikačních zařízení a jejich příslušenství
Číslo smlouvy: 
2019074141