Rekonstrukce kamenné zdi na pozemku parc. č. 517/3 v k.ú. Libuš

Způsob zadání: 
zakázka malého rozsahu
Předpokládaná hodnota: 
215 000 Kč
Zveřejněno na "Profilu zadavatele": 
Ano
Zveřejněno na "ISVZ US": 
Ne
Začátek lhůty pro podání nabídek: 
6.9.2017
Konec lhůty pro podání nabídek: 
22.9.2017
Předmět zakázky: 
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení rekonstrukce poškozené části kamenné zdi v délce cca 9m na pozemku parc. č. 517/3 v k.ú. Libuš u objektu ÚMČ Městské části Praha-Libuš, Libušská35, 142 00 Praha 4 – Libuš.
Doplňující informace: 

Termín podání nabídek 22.9.2017 13,00 hod

Termín realizace 10/2017 - 05/2018 

Příloha: