Zpracování projektové dokumentace stavby ve stupni DZS a výkon AD na stavbu: „TV Libuš – Komunikace Libuš III, rekonstrukce komunikací v lokalitě Na Močále“

Způsob zadání: 
Zakázka malého rozsahu
Předpokládaná hodnota: 
580 000,- Kč bez DPH
Zveřejněno na "Profilu zadavatele": 
Ano
Zveřejněno na "ISVZ US": 
Ne
Začátek lhůty pro podání nabídek: 
21.3.2017
Konec lhůty pro podání nabídek: 
10.4.2017
Předmět zakázky: 
Zpracování projektové dokumentace stavby ve stupni DZS
Doplňující informace: 

Lhůta pro podání nabídek končí dne 10.4.2017 ve 12,00 hodin. 

Předmětem plnění veřejné zakázky je: 

1. Zpracování dokumentace pro zadání stavebních prací (DZSP) včetně průzkumů a podkladů v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (VV), včetně zpracování kontrolního rozpočtu (6 paré + 2x na CD).
2. Výkon autorského dozoru (AD).

Organizací výběrového řízení je pověřena společnost ZAVOS s.r.o., Františka Kadlece 16, 180 00 Praha 8, na základě pověření MČ Praha-Libuš, kontaktní osoba: Blanka Juřenová, tel. 284 683 487, e-mail: jurenova@zavos.cz.