„ Dodávka, montáž a uvedení do provozu nového plynového kotle a demontáž a likvidace stávajícího plynového kotle v kotelně ZŠ Meteorologická č.p. 181 v Praze 4 - Libuš“

Způsob zadání: 
zakázka malého rozsahu na služby
Předpokládaná hodnota: 
880 tis Kč bez DPH
Zveřejněno na "Profilu zadavatele": 
Ano
Zveřejněno na "ISVZ US": 
Ne
Začátek lhůty pro podání nabídek: 
17.12.2015
Konec lhůty pro podání nabídek: 
5.1.2016
Doplňující informace: 

Termín prohlídky místa plnění je 28. 12. 2015 ve 10,00 se srazem účastníků na budoucím místě realizace zakázka komín kotelny v areálu ZŠ meteorologická 181, Praha-Libuš

Lhůta pro podání nabídek se stanovuje do 5.1.2016 10,00 hod

Povinné přílohy nabídky:
• vyplněný krycí list nabídky
• oprávnění k podnikání (VOR nebo ŽL)
• podepsaný návrh smlouvy o dílo oprávněnou osobou dle VOR nebo ŽL (uchazeč tímto potvrzuje, že souhlasí se smluvními podmínkami) 

Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne 5.1.2016 10,00 hod. v objektu odloučeného pracoviště MČ Praha-Libuš ul. K Lukám 664, přízemí, místnost bude označena názvem veřejné zakázky.

Kontaktní osoby zadavatele:

Pichová Šárka, pověřená vedením odboru správy majetku a investic mob: 736 420 948 email: pichova@praha-libus.cz