ÚPrava vnějšího chodníku v areálu MŠ Mezi Domy, č.p.373, Praha 4-Písnice

Způsob zadání: 
zakázka malého rozsahu na stavební práce
Předpokládaná hodnota: 
170 tis.Kč
Zveřejněno na "Profilu zadavatele": 
Ano
Zveřejněno na "ISVZ US": 
Ne
Začátek lhůty pro podání nabídek: 
14.7.2015
Konec lhůty pro podání nabídek: 
3.8.2015
Předmět zakázky: 
vybudování bezbariérového chodníku v areálu MŠ Mezi Domy
Doplňující informace: 

Termín prohlídky místa plnění je 22. 7. 2015 ve 9,00 se srazem účastníků na budoucím místě realizace před hlavním vchodem do objektu MŠ Mezi Domy, č.p.373, Praha 4-Písnice

Lhůta pro podání nabídek se stanovuje do 3. 8. 2015 11,00 hod

Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne 3. 7. 2015 13,00 hod. v objektu odloučeného pracoviště MČ Praha-Libuš ul. K Lukám 664, přízemí, místnost bude označena názvem veřejné zakázky.

Kontaktní osoby zadavatele:

Pichová Šárka, pověřená vedením odboru správy majetku a investic mob: 736 420 948 email: pichova@praha-libus.cz