„Neplaťte za bioodpad – kompostujte sami! - část štěpkovač“ - veř. zak. č. 20150630 - ZADAVATEL UKONČIL VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ UZAVŘENÍM SMLOUVY

Způsob zadání: 
zakázka malého rozsahu formou otevřeného výběrového řízení na dodávku zboží
Předpokládaná hodnota: 
243.450, Kč bez DPH
Zveřejněno na "Profilu zadavatele": 
Ano
Zveřejněno na "ISVZ US": 
Ne
Začátek lhůty pro podání nabídek: 
30.6.2015
Konec lhůty pro podání nabídek: 
16.7.2015
Předmět zakázky: 
dodávka kompletu - štěpkovače (stroje/zařízení určeného jako univerzální drtič větví) na likvidaci bilogicky rozložitelného odpadu, dokumentace a zaškolení
Doplňující informace: 

Datum vyhlášení veřejné zakázky: 30. 6. 2015 
Lhůta pro podání nabídek končí dne: 16. 7. 2015 v 9:00 hodin
Místo pro podání nabídky v přiložené písemné výzvě. 
BLIŽŠÍ INFORMACE

Návod na požádání o zadávací dokumentaci v přiložené písemné výzvě.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A KONTAKT

Zadavatel na profilu zadavatele: https://www.softender.cz/home/profil/PRAHALIBUS

uveřejnil veškerou zadávací dokumentaci včetně všech jejich příloh.

 

Odkaz na kontaktní osobu zadavatele:

Název / obchodní firma:

Městská část Praha-Libuš.

Adresa sídla:

Libušská 35/200, Praha 4 - Libuš

 

Kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky:

Ing. Jindřich Sochůrek - tajemník ÚMČ

Šárka Pichová - pověřená vedením odboru majetku a investic

Telefon:

Ing. Jindřich Sochůrek - +420 603 529 932

Šárka Pichová - +736 420 948

Fax:

+420 241 727 864

E-mail:

Ing. Jindřich Sochůrek - tajemnik@praha-libus.cz

Šárka Pichová - pichova@praha-libus.cz

 

Bližší informace v přiložené písemné výzvě.

 

ZADAVATEL ROZHODL O VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY: 
Zadavatel rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky na základě usnesení Rady Městké části Praha-Libuš konané dne 4.8.2015.  

Identifikační údaje vítězného uchazeče:
Nobur s.r.o.
Průmyslová 115/14, 102 00 Praha 10 - Hostivař
IČ: 25069985
 

Blíže v Rozhodnutí viz. níže.

 

ZADAVATEL UZAVŘEL SMLOUVU

S vybraným uchazečem zadavatel uzavřel dne 10.8. 2015 smlouvu.

Viz. níže.