„Vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci vnitřních rozvodů elektro ve všech pavilonech ZŠ Meteorologická 181, Libuš, Praha 4“

Předpokládaná hodnota: 
600 tis.Kč
Zveřejněno na "Profilu zadavatele": 
Ano
Zveřejněno na "ISVZ US": 
Ne
Začátek lhůty pro podání nabídek: 
18.6.2015
Konec lhůty pro podání nabídek: 
3.7.2015
Předmět zakázky: 
Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci vnitřních rozvodů elektro ve všech pavilonech ZŠ Meteorologická.
Doplňující informace: 

Termín prohlídky místa plnění je 23. 6. 2015 ve 13,00 se srazem účastníků na budoucím místě realizace před hlavním vchodem do objektu

Lhůta pro podání nabídek se stanovuje do 3. 7. 2015 9,00 hod

Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne  3. 7. 2015 10,00 hod. v objektu odloučeného pracoviště MČ Praha-Libuš ul. K Lukám 664, přízemí, místnost bude označena názvem veřejné zakázky.

Kontaktní osoby zadavatele:

Pichová Šárka, pověřená vedením odboru správy majetku a investic mob: 736 420 948 email: pichova@praha-libus.cz

Na základě dotazů na prohlídce místa plnění VZ upřesňujeme:

- jedná se o rekonstrukci silnouprodých rozvodů včetně rozvaděčů (osvětlení zásuvky, páteřní rozvody)

- rozvod nouzového osvětlení 

- osvětlovací tělesa zůstanou původní

- ze slaboproudých rozvodů požadujeme rozvod zvonku, rozhlasu a jednotného času