Údržba zeleně v Městské části Praha-Libuš - veřejná zakázka č. 20150203

Předpokládaná hodnota: 
1 300 000,- Kč bez DPH
Zveřejněno na "Profilu zadavatele": 
Ano
Zveřejněno na "ISVZ US": 
Ne
Začátek lhůty pro podání nabídek: 
3.2.2015
Konec lhůty pro podání nabídek: 
5.3.2015
Předmět zakázky: 
Údržba zeleně na území MČ Praha-Libuš včetně likvidace vzniklého přírodního odopadu.
Doplňující informace: 

Lhůta pro podání nabídek končí dne 5. března 2015 v 13,00 hodin.

Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne 5. března 2015 v 13,15 hodin v zasedací místnosti Klubu Senior, K Lukám 664, 142 00 Praha 4 - Libuš.

Kontaktní osoby zadavatele:

Ing. Anna Rusiňáková, iv.prostredi@praha-libus.cz, tel: +420 244 021 425

Ing. Jindřich Sochůrek, e-mail: tajemnik@praha-libus.cz, tel: +420 244 471 884

Doba plnění: Plnění bude sjednáno do 31.12.2016 s možností ukončení v souladu s právními předpisy ČR a smlouvou.