„Výuka češtiny pro cizince hovořící vietnamsky v roce 2014 v úrovni nula - 2. část“ v rámci projektu „Podpora přátelského a kulturního soužití celé občanské společnosti na území MČ Praha-Libuš v roce 2014“ - veř. z. č. 20140714-02

Způsob zadání: 
veřejné výběrové řízení formou zakázky malého rozsahu
Předpokládaná hodnota: 
165.289,- Kč bez DPH , povinná spoluúčast uchazeče v rámci této částky je 20.000,- Kč vč. DPH
Zveřejněno na "Profilu zadavatele": 
Ne
Zveřejněno na "ISVZ US": 
Ne
Začátek lhůty pro podání nabídek: 
14.7.2014
Konec lhůty pro podání nabídek: 
21.7.2014
Předmět zakázky: 
dodávka služeb - komunitní výuka jazyků - češtiny pro vietnamsky mluvící cizince
Doplňující informace: 

Datum vyhlášení veřejné zakázky: 14. 7. 2014

Lhůta pro podání nabídek končí dne 21. 7. 2014 v 10:00 hodin.

Místo pro podání nabídky v přiložené písemné výzvě.

OBHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ

Dne 17. 7. 2014 2014 od 8:00 do 8:30 hodin se srazem účastníků na místě místa realizace (místnost označená jako Klub Senior v objektu MČ Praha-Libuš, na adrese K Lukám 664, 142 00 Praha 4 - Libuš, v k. ú. Libuš).

ZVEŘEJŇOVÁNÍ, DORUČOVÁNÍ, KONTAKTNÍ OSOBY

Zadavatel na profilu zadavatele: https://www.softender.cz/home/profil/PRAHALIBUS;jsessionid=D303ED998570B... uveřejnil kompletní zadávací dokumentaci včetně všech jejich příloh.

Název / obchodní firma: Městská část Praha-Libuš.
Adresa sídla: Libušská 35/200, Praha 4 - Libuš
Kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky:

Ing. Jindřich Sochůrek - tajemník ÚMČ
Ing. Šárka Fruncová Vlčková - hlavní administrátor projektu
Telefon:

Ing. Jindřich Sochůrek - +420 603 529 932
Ing. Šárka Fruncová Vlčková - +731 610 451
Fax: +420 241 727 864
E-mail:

Ing. Jindřich Sochůrek - tajemnik@praha-libus.cz
Ing. Šárka Fruncová Vlčková - fruncova@praha-libus.cz
Bližší informace v přiložené písemné výzvě.

 

ZADAVATEL ROZHODL O VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY

Na základě usnesení Rady MČ ze dne 21. 7. 2014 zadavatel rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky

a uzavření smlouvy se spolkem o. s. Lačhe Čhave, Rovnoběžná 1053/34, Praha 4 - Nusle, IČ: 66004284.

Výběrové řízení bylo vyhlášeno veřejně, současně bylo osloveno pět potenciálních uchazečů. Zadavatel ve lhůtě pro podání nabídek obdržel tři nabídky. Jedná se o nabídku s nejnižší nabídkovou cenou.

Podrobnosti viz přiložené Rozhodnutí.

 

ZADAVATEL VYDAL OPRAVNÉ ROZHODNUTÍ:

Na základě podnětu uchazeče byly opraveny zjevné chyby a zadavatel vydal opravné rozhodnutí, v němž POTVRDIL SVÉ PŮVODNÍ ROZHODNUTÍ o

a uzavření smlouvy se spolkem o. s. Lačhe Čhave, Rovnoběžná 1053/34, Praha 4 - Nusle, IČ: 66004284.

Zadavatel se omlouvá uchazečům. Podrobnosti viz přiložené opravné Rozhodnutí.