„Výuka češtiny pro cizince hovořící vietnamsky v roce 2014 v úrovni nula“ v rámci projektu „Podpora přátelského a kulturního soužití celé občanské společnosti na území MČ Praha-Libuš v roce 2014“ - veř. z. č. 20140625-02

Způsob zadání: 
veřejné výběrové řízení formou zakázky malého rozsahu
Předpokládaná hodnota: 
165.289,- Kč bez DPH , povinná spoluúčast uchazeče v rámci této částky je 20.000,- Kč vč. DPH
Zveřejněno na "Profilu zadavatele": 
Ano
Zveřejněno na "ISVZ US": 
Ne
Začátek lhůty pro podání nabídek: 
25.6.2014
Konec lhůty pro podání nabídek: 
30.6.2014
Předmět zakázky: 
dodávka služeb - komunitní výuka jazyků - češtiny pro vietnamsky mluvící cizince
Doplňující informace: 

Datum vyhlášení veřejné zakázky: 25. 6. 2014

Lhůta pro podání nabídek končí dne 30. 6. 2014 v 15:00 hodin.

Místo pro podání nabídky v přiložené písemné výzvě.

 

ZADAVATEL UPOZORŃUJE NA VELMI KRÁTKOU LHŮTU PRO PODÁNÍ NABÍDKY !  

Dne 27. 6. 2014 od 8:00 do 8:15 hodin se srazem účastníků na místě místa realizace (místnost označená jako Klub Senior v objektu MČ Praha-Libuš, na adrese K Lukám 664, 142 00 Praha 4 - Libuš, v k. ú. Libuš).

 

OBHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ

Dne 27. 6. 2014 od 8:00 do 8:15 hodin se srazem účastníků na místě místa realizace (místnost označená jako Klub Senior v objektu MČ Praha-Libuš, na adrese K Lukám 664, 142 00 Praha 4 - Libuš, v k. ú. Libuš).

ZVEŘEJŇOVÁNÍ, DORUČOVÁNÍ, KONTAKTNÍ OSOBY

Zadavatel na profilu zadavatele:https://www.softender.cz/home/profil/PRAHALIBUS;jsessionid=D303ED998570B...uveřejnil kompletní zadávací dokumentaci včetně všech jejich příloh.

 Název / obchodní firma:     Městská část Praha-Libuš.
Adresa sídla:                     Libušská 35/200, Praha 4 - Libuš
Kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky:

                                         Ing. Jindřich Sochůrek - tajemník ÚMČ
                                         Ing. Šárka Fruncová Vlčková - hlavní administrátor projektu
Telefon:

                                       Ing. Jindřich Sochůrek - +420 603 529 932
                                        Ing. Šárka Fruncová Vlčková - +731 610 451
Fax:                                 +420 241 727 864
E-mail:

                                         Ing. Jindřich Sochůrek - tajemnik@praha-libus.cz
                                          Ing. Šárka Fruncová Vlčková - fruncova@praha-libus.cz

Bližší informace v přiložené písemné výzvě.

 

ZADAVATEL ZVEŘEJNIL DOPLŃUJÍCÍ INFORMACI Č. 1 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI:

Dne 27. 6. 2014 byla na vhodných místech ke zveřejnění zveřejněna Doplňující informace č. 1 k Zadávací dokumentaci.

Zadavatel v ní odpovídá na došlé dotazy a opravuje tiskovou chybu v zadávací dokumentaci ohledně data veřejného otevírání obálek a uvádí na pravou míru::

„Termín otevírání obálek:

Otevírání obálek s nabídkami se bude konat dne 30. 6. 2014 od 15:00 hodin."
 

ROZHODNUTÍ ZADAVATELE O VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY:

Na základě usnesení Rady MČ ze dne 30. 6. 2014 zadavatel rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky

a uzavření smlouvy se spolkem INFO-DRÁČEK, o. s., Libušská 319, 142 00, Praha 4, IČ: 22837558.

Výběrové řízení bylo vyhlášeno veřejně, současně bylo osloveno pět potenciálních uchazečů. Dva uchazeči účast ve výběrovém řízení postupně odmítli. Zadavatel ve lhůtě pro podání nabídek obdržel pouze jednu nabídku. Jedná se o nabídku s nabídkovou cenou nižší než byla ve Výzvě stanovená předpokládaná cena zakázky.  

 

INFORMACE:

Na druhou obdobnou zakázku

v souladu s bodem o) Písemné výzvy k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace

bude zadavatel v nejbližších dnech vypisovat nové výběrové řízení,

o stejném obsahu.

Nové výběrové řízení bude ROVNĚŽ vypsáno jako otevřené.