„Stavební úpravy objektu občanské vybavenosti ...20140625-01

Způsob zadání: 
veřejné výběrové řízení formou zakázky malého rozsahu
Předpokládaná hodnota: 
250.000,- Kč bez DPH. Rezerva rozpočtu - 20.000,- Kč bez DPH.
Zveřejněno na "Profilu zadavatele": 
Ne
Zveřejněno na "ISVZ US": 
Ano
Začátek lhůty pro podání nabídek: 
25.6.2014
Konec lhůty pro podání nabídek: 
2.7.2014
Předmět zakázky: 
dodávka stavebních prací - provedení 3 ks oken pro provoz jednoho oddělení mateřské školy
Doplňující informace: 

„Stavební úpravy objektu občanské vybavenosti "Klubu Junior" č. p. 395 v k. ú. Písnice, na pozemcích č. parc. 910/34, 910/35 v k. ú. Písnice, Praha 4 - Písnice, při ulici Na Okruhu, Praha 4- Písnice", spočívající v• provedení 3 ks oken v severní a západní fasádě v 1. NP pro provoz jednoho oddělení mateřské školy. - veř. zak. č. 20140625-01

Datum vyhlášení veřejné zakázky: 25. 6. 2014

Lhůta pro podání nabídek končí dne 2. 7. 2014 v 10:00 hodin.

Místo pro podání nabídky v přiložené písemné výzvě.

ZVEŘEJŇOVÁNÍ, DORUČOVÁNÍ, KONTAKTNÍ OSOBY

Zadavatel na profilu zadavatele: https://www.softender.cz/home/profil/PRAHALIBUS;jsessionid=D303ED998570BD86CE070...uveřejnil veškerou zadávací dokumentaci včetně všech jejich příloh.

Název / obchodní firma:    Městská část Praha-Libuš.
Adresa sídla:                   Libušská 35/200, Praha 4 - Libuš
Kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky:

                                       Ing. Jindřich Sochůrek - tajemník ÚMČ
                                       Šárka Pichová - pověřená vedením odboru majetku a investic 
Telefon:

                                       Ing. Jindřich Sochůrek - +420 603 529 932
                                       Šárka Pichová - +736 420 9481
Fax:                                +420 241 727 864
E-mail:

                                       Ing. Jindřich Sochůrek - tajemnik@praha-libus.cz
                                       Šárka Pichová - pichova@praha-libus.cz