„Zateplení a snižování energetické náročnosti budovy ZŠ L. Coňka – část záměna zdroje vytápění - Rekonstrukce plynové kotelny a otopného systému v ZŠ Písnice“ - č. veř. z. 20140603

Způsob zadání: 
veřejné výběrové řízení - na zakázku malého rozsahu
Předpokládaná hodnota: 
1.150.000,- Kč bez DPH a bez rezervy
Zveřejněno na "Profilu zadavatele": 
Ano
Zveřejněno na "ISVZ US": 
Ne
Začátek lhůty pro podání nabídek: 
3.6.2014
Konec lhůty pro podání nabídek: 
19.6.2014
Předmět zakázky: 
stavební práce - výměna kotle, rozvodů topného média a otopných těles v celém objektu, včetně částečně TV, stavební práce při rekonstrukci kotelny, zateplení stropu, úprava instalace elektro
Doplňující informace: 

Datum vyhlášení veřejné zakázky: 3.6.2014

Lhůta pro podání nabídek končí dne 19. 6. 2014 v 15:00 hodin.

Místo pro podání nabídky v přiložené písemné výzvě. 

BLIŽŠÍ INFORMACE 

Návod na požádání o zadávací dokumentaci v přiložené písemné výzvě.

OBHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ 

Dne 11. 6. 2014 v 10:00 hodin se srazem účastníků na místě budoucího staveniště (před areálem ZŠ Písnice v ulici L. Coňka č. p. 40/3 na pozemku  st.č. 302 v k. ú. Písnice, Praha 4 - Písnice).

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A KONTAKT 

Zadavatel na profilu zadavatele:  https://www.softender.cz/home/profil/PRAHALIBUS;jsessionid=D303ED998570B...uveřejnil veškerou zadávací dokumentaci včetně všech jejich příloh.

Odkaz na kontaktní osobu zadavatele:

Název / obchodní firma:

Městská část Praha-Libuš.

Adresa sídla:

Libušská 35/200, Praha 4 - Libuš

Kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky:

Ing. Jindřich Sochůrek - tajemník ÚMČ

Šárka Pichová - pověřená vedením odboru majetku a investic

Telefon:

Ing. Jindřich Sochůrek - +420 603 529 932

Šárka Pichová - +736 420 948

Fax:

+420 241 727 864

E-mail:

Ing. Jindřich Sochůrek - tajemnik@praha-libus.cz

Šárka Pichová - pichova@praha-libus.cz

 

Bližší informace v přiložené písemné výzvě.

 

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE Č. 1 a č. 2: 

Zadavatel ke dni 16. 6. 2014 do 16:00 zveřejňuje Doplňující informaci č. 1 a č. 2 k Zadávací dokumentaci ze dne 3. 6. 2014.  

 

ZADAVATEL DNE 23. 6. 2014 VYLOUČIL 1 UCHAZEČE Z ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ: 

Zadavatel ke 23. 6. 2014 vyloučil na základě jednání komise pro posouzení anhodnocení nabídek 1 uchazeče, firmu S.V.A. spol. s r. o., Pramenná č. event. 3, 148 00 Praha 4 - Kunratice, IČ:18626467, více viz. přiložené rozhodnutí a oznámení o vyloučení.  

 

ZADAVATEL ROZHODHODL O VÝBĚRU NEJVÝHODNĚJŠÍ NABÍDKY: 

Zadavatel ke 24. 6. 2014 rozhodl na základě Usnesení Rady MČ Praha-Libuš č. 148/2014 ze dne 24. 6. 2014 o výběru nejvýhodnější nabídky a to uchazeče:  

JINDŘICH PARUS voda-plyn-topení spol. s r.o., Ostrov 38, 383 01 Prachatice, IČ: 41879236.

Nabídka uchazeče splnila požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách a neobsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu. Jedná se o nabídku pro zadavatele s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH a bez rezervy.

Zadavatel odeslal oznámení Rozhodnutí o výběru.

Viz. přiložené Rozhodnutí.