NEVEŘEJNÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - ZVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKU - „Odstranění azbestové zátěže v objektu MŠ č. p. 334 ul. Ke Kašně, k. ú. Písnice, MČ Praha–Libuš“ - veřejná zakázka č. 20140213 - UKONČENA PODPISEM SMLOUVY

Způsob zadání: 
neveřejné výběrové řízení - opakované - zakázka malého rozsahu
Předpokládaná hodnota: 
1.400.000,- Kč (a 200.000,- Kč stavební rezerva) bez DPH
Zveřejněno na "Profilu zadavatele": 
Ano
Zveřejněno na "ISVZ US": 
Ne
Začátek lhůty pro podání nabídek: 
29.3.2014
Konec lhůty pro podání nabídek: 
29.3.2014
Předmět zakázky: 
odstranění sanace azabestu, likvidace nebezpečného odpadu
Doplňující informace: 

Zadavatel oslovil 5 uchazečů.

Dne 28. 2. 2014 zadavatel uzavřel Smlouvu, viz. níže.

Dne 16. 6. 2014 uzadavatel zavřel Dodatek č. 1 této smlouvy, viz. níže.