Stavební úpravy s odstraněním azbestové zátěže v objektu MŠ č. p. 334 ul. Ke Kašně, k. ú. Písnice, MČ Praha–Libuš - veř. z. č. 20140103 - ZRUŠENO

Způsob zadání: 
veřejná zakázka malého rozsahu
Předpokládaná hodnota: 
4.300.000,--Kč bez DPH
Zveřejněno na "Profilu zadavatele": 
Ano
Zveřejněno na "ISVZ US": 
Ne
Začátek lhůty pro podání nabídek: 
3.1.2014
Konec lhůty pro podání nabídek: 
20.1.2014
Předmět zakázky: 
stavební práce - odstranění a likvidace azbestocementových desek, další stavební práce a zajištění nestranné kontrolní činnosti na sanaci azbestu platné pro ČR
Doplňující informace: 

LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Datum vyhlášení veřejné zakázky: 3.1.2014

Lhůta pro podání nabídek končí dne 20. 1. 2014 v 15:00 hodin.

Místo pro podání nabídky v přiložené písemné výzvě. 

BLIŽŠÍ INFORMACE 

Návod na požádání o zadávací dokumentaci v přiložené písemné výzvě.

OBHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ 

Dne 9. 1. 2014 v 10:30 hodin se srazem účastníků na místě budoucího staveniště (před areálem MŠ Ke Kašně, Ke Kašně 334, 142 00 Praha 4 - Písnice).

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A KONTAKT 

Zadavatel na profilu zadavatele:  https://www.softender.cz/home/profil/PRAHALIBUS;jsessionid=D303ED998570B...uveřejnil veškerou zadávací dokumentaci včetně všech jejich příloh.

 

Identifikační údaje osoby pověřené zadavatelskými činnostmi:

Název / obchodní firma:

B K N, spol. s r.o.

Adresa sídla:

Vladislavova 29/I., 566 01 Vysoké Mýto

IČ:

150 28 909

DIČ:

CZ15028909

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele ve věcech veřejné zakázky:

Ing. Pavel Král - jednatel společnosti

Kontaktní osoba:

Ing. Adéla Kytlicová - kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky

Telefon:

Ing. Pavel Král - +420 777 605 662

Ing. Adéla Kytlicová - +420 777 605 661

Fax:

+420 465 424 171

E-mail:

Ing. Pavel Král - kral@bkn.cz

Ing. Adéla Kytlicová - kytlicova@bkn.cz

Bližší informace v přiložené písemné výzvě.

 

BYLA ZVEŘEJNĚNA DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE Č. 1

Viz. přiložený soubor.

 

BYLA ZVEŘEJNĚNA DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE Č. 2

Viz. přiložený soubor.

 

BYLA ZVEŘEJNĚNA DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE Č. 3

Viz. přiložený soubor.

 

BYLY VYLOUČENI UCHAZEČI 

Ke dni 12. 2. 2014 byly vyloučeni všichni uchazeči, kteří podali nabídky.

 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ BYLO ZRUŠENO

Dne 12. 2. 2014 bylo na základě rozhodnutí Rady MČ zrušeno výběrové řízení.