„Garáže Dobronická – Mílová, čp. 694 – oprava a odstranění nalezených závad výtahu po Odborné zkoušce“

Způsob zadání: 
zakázka malého rozsahu
Předpokládaná hodnota: 
100 000,-kč
Zveřejněno na "Profilu zadavatele": 
Ano
Zveřejněno na "ISVZ US": 
Ne
Začátek lhůty pro podání nabídek: 
5.11.2013
Konec lhůty pro podání nabídek: 
6.1.2014
Předmět zakázky: 
je oprava a odstranění zjištěných závad osobního výtahu objektu nadzemních garáží čp. 694 ul. Dobronická – Mílová, Praha 4 – Libuš, definovaných protokolem z Odborné zkoušky výtahu, který je nedílnou součástí této výzvy jako příloha č. 1. Oprava proběhne v rozsahu dle přílohy č. 1 této výzvy a dle nálezu na místě. Součástí dodávky po dokončení opravy bude provedení odborné prohlídky výtahu a předání protokolu z ní, nebo pokud to rozsah prací a požadavky příslušných právních norem vyžádají, provedení nové odborné zkoušky výtahu
Doplňující informace: 

Prohlídka místa plnění se uskuteční dne 11.11. a 14. 11. 2013 ve12:00 hodin se srazem účastníků na místě, t.j. Garáže ulice Dobronická č.p.694

Lhůta pro vznesení dotazů na dodatečné informace je stanovena do 30. 11. 2012

Lhůta pro podání nabídek se stanovuje do 6. 1. 2014 do 09.00 hod

Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne 6. 1. 2014 ve 09:30 hodin v zasedací místnosti Městské části Praha 4 - Libuš, Libušská č. p. 1, 142 00 Praha 4

Kontaktní osoby zadavatele:

Ing. Ivo Pujman, pujman@praha-libus.cz  603 410 025 

Pichová Šárka