Pořízením zametacího vozu k čistému vzduchu v Libuši - veřejná zakázka číslo 20130701

Způsob zadání: 
zjednodušená podlimitní veřejná zakázka formou otevřeného výběrového řízení
Předpokládaná hodnota: 
1.983.471,- Kč bez DPH
Zveřejněno na "Profilu zadavatele": 
Ano
Zveřejněno na "ISVZ US": 
Ne
Začátek lhůty pro podání nabídek: 
1.7.2013
Konec lhůty pro podání nabídek: 
16.7.2013
Předmět zakázky: 
dodávka zametacího vozu
Doplňující informace: 

LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Datum vyhlášení veřejné zakázky: 1.7.2013

Lhůta pro podání nabídek končí dne 18.7.2013 v 16:00 hodin. Lhůta je e prodloužena na základě Oznámení o změně zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele dne 3.7.2013.

Místo pro podání nabídky v přiložené písemné výzvě. 

Podrobnosti jsou uvedeny ve Výzvě.

ADRESA PRO VYŽÁDÁNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadávací dokumentace je zveřejněna na profilu zadavatele.

Bližší informace a termíny jsou uvedené v přiložené výzvě.  

Kontaktní osoby určené zadavatelem jsou:

Mgr. Jan Vaníček,    U Prašné brány 1, Praha 1, 110 00

  GSM: 731 609 533        Email: vanicek@bluefort.cz

OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK

Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne 19. 7. 2013 v 10:00 hodin - po změně v 7,00 hodin v zasedací místnosti  Městské části Praha 4 - Libuš, Libušská č.p.1,  142 00 Praha 4. Bližší informace v přiložené písemné výzvě. Termín je posunut na základě Oznámení o změně zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele dne 3.7.2013. Termín (hodina) je posunut na základě Oznámení o změně zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele dne 16.7.2013. 

ZVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ PRO UCHAZEČE

Veškeré informace a oznámení pro uchazeče budou zveřejňovány primárně na webovýchstránkách zadavatele, v sekci „veřejné zakázky" http://www.praha-libus.cz// a na profilu zadavatele https://www.softender.cz/home/profil/2092553

ZVEŘEJNĚNÍ OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

Dne 3.7.2013 bylo na profilu zadavatele zveřejněno Oznámení o změně zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele dne 3.7.2013.

Dne 16.7.2013 bylo na profilu zadavatele zveřejněno Oznámení o změně zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele dne 16.7.2013. - týkající se změny termínu pro otevírání obálek.

VYLOUČENÍ UCHAZEČE

Po posouzení nabídek rozhodl Zadavatel o vyloučení následujících uchazečů z účasti v zadávacím řízení na Zakázku: Mgr. Katarína Ďurinová - KJ Trade service CZ, IČ: 26299747, Petrov 448, Petrov. Blíže viz. příloha. K zveřejnění na profilu zadavatele došlo dne 23. 7. 2013.

Veškeré informace a oznámení pro uchazeče jsou v souladu s Písemnou výzvou zveřejněním na webových stránkách zadavatele v sekci veřejné zakázky a na profilu zadavatele ZVEŘEJNĚNÍM DORUČENY.

 

ROZHODNUTÍ ZADAVATELE O VÝBĚRU 

Zadavatele rozhodl dne 22.7. 2013 na základě usensení Rady městské části takto. Nejvýhodnější nabídku předložil a byl vybrán uchazeč:

 

K Ä R CH E R  spol. s r.o.

IČ: 48535761

Modletice 141

 

UZAVŘENÍ SMLOUVY 

Zadavatele poté, co marně uplynula lhůta pro podání námitek proti Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky uzavřel dne 9.8.2013 smlouvu s vítěznou firmou, viz. přílohy.