Oprava místních komunikací metodou ITHR na území městské části Praha-Libuš

Způsob zadání: 
Veřejná zakázka malého rozsahu na dodavatele stavebních prací zadávána mimo režim zákona
Předpokládaná hodnota: 
240 000,- včetně DPH
Zveřejněno na "Profilu zadavatele": 
Ano
Zveřejněno na "ISVZ US": 
Ne
Začátek lhůty pro podání nabídek: 
16.5.2013
Konec lhůty pro podání nabídek: 
11.6.2013
Předmět zakázky: 
Oprava povrchů místních komunikací ve správě MČ Praha-Libuš
Doplňující informace: 

Lhůta pro podání nabídek končí dne  11.června 2013 v 8,30 hodin.

Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne 11.června 2013 v 9,30 hodin v místnosti Klubu Senior, K Lukám 664, Praha 4 - Libuš.

Předmětem veřejné zakázky je oprava povrchů místních komunikací ve správě MČ Praha-Libuš. Jedná se o opravy výtluků , propadů a prasklin formou lokálních oprava bezespárovou metodou ITHR.Předmětem veřejné zakázky jsou také doplňkové související práce jako je bourání betonu, doprava, dodání potřebného materiálu, likvidace nepotřebného materiálu včetně uložení na skládce, provedení služeb potřebných k realizaci předmětné veřejné zakázky včetně zajištění osazení dopravního značení nutného při realizaci zakázky.

Místa určená k opravě jsou barevně vyznačena na komunikacích a jsou totožná s místy vyznačenými v orientačních mapách, které jsou přílohou Zadávací dokumentace.

Příloha: 
PřílohaVelikost
PDF icon Vyzva 429.78 KB
PDF icon zadávací dokumantace 1.25 MB
PDF icon Rozhodnutí zadavatele 1.12 MB
PDF icon Smlouva 486.27 KB