Stavební úpravy spojené se změnou užívání na keramickou dílnu v Základní škole Ladislava Coňka Praha4-Písnice

Způsob zadání: 
veřejná zakázka malého rozsahu
Předpokládaná hodnota: 
100 000,-kč
Zveřejněno na "Profilu zadavatele": 
Ano
Zveřejněno na "ISVZ US": 
Ne
Začátek lhůty pro podání nabídek: 
24.4.2013
Konec lhůty pro podání nabídek: 
17.5.2013
Předmět zakázky: 
Stavební úpravy místnosti ddělené od bytu školníka, napojení na rozvody topení, elektro, ZTI, osazení nového mycího koutu, nového osvětlení v rozsahu výkazu výměr
Doplňující informace: 

Lhůta pro podání nabídek končí dne 17.5.2013 v 10,00 hod

Otevírání obálek s nabídkami proběhne veřejně za účasti uchazečů dne 17.5.2013 v 10,30 hodv zasedací místnosti  Městské části Praha 4 - Libuš, Libušská č.p.1,  142 00 Praha 4.

Doplňující informace k výzve:

k dispozici je projektová dokumentace,pro stavební povolení a stavební povolení,  část byla již realizována s rekonstrukcí sousedícího bytu, proto rozsah zakázky je dle přiloženého položkového rozpočtu, upřesnění definitivního rozsahu a projektová dokumentace bude k dispozicina prohlídce místa plnění.

PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA ZAKÁZKY DLE POLOŽKOVÉHO ROZPOČTU JE 100 000,-kČ BEZ DPH

PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ

2.5,2013 ve 14 hod na místě realizace t.j. ZŠ Ladislava Coňka č.p. 40/3, 142 00 Praha4-Písnice

MÍSTO A ZPŮSOB PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Podatelna ÚMČ Praha-Libuš, Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 - Libuš, tel. číslo 244 471 884, 244 471 884.

Nabídky se podávají osobně (v úředních hodinách ÚMČ), v písemné formě, v uzavřených obálkách s názvem veřejné zakázky  nebo doporučeně poštou s dobou převzetí MČ do konce lhůty pro podání.

Kontaktní osoby zadavatele:

Pichová Šárka,  pichova@praha-libus.cz 736 420 948

Ing. Ivo Pujman, pujman@praha-libus.cz  603 410 025 

Příloha: