Zpracování průkazů energetické náročnosti budov

Způsob zadání: 
veřejná zakázka malého rozsahu
Předpokládaná hodnota: 
200 tis.Kč
Zveřejněno na "Profilu zadavatele": 
Ano
Zveřejněno na "ISVZ US": 
Ne
Začátek lhůty pro podání nabídek: 
9.4.2013
Konec lhůty pro podání nabídek: 
30.4.2013
Předmět zakázky: 
Zpracování průkazů energetické náročnosti budov na stávající budovy v majetku Hl.m.Prahy, svěřená správa nemovitosti MČ Praha-
Doplňující informace: 

Lhůta pro podání nabídek končí dne 30.4. v 11,30 hod

Otevírání obálek s nabídkami proběhne veřejně za účasti uchazečů dne 30.4.2013 13,00 hodv zasedací místnosti  Městské části Praha 4 - Libuš, Libušská č.p.1,  142 00 Praha 4.

Více informací v přiložené výzvě.

PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ

viz příloha

MÍSTO A ZPŮSOB PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Podatelna ÚMČ Praha-Libuš, Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 - Libuš, tel. číslo 244 471 884, 244 471 884.

Nabídky se podávají osobně (v úředních hodinách ÚMČ), v písemné formě, v uzavřených obálkách s názvem veřejné zakázky „ZŠ Meteorologická - výměna 344 kusů osvětlovacích těles" nebo doporučeně poštou s dobou převzetí MČ do konce lhůty pro podání.

Kontaktní osoby zadavatele:

Pichová Šárka,  pichova@praha-libus.cz 736 420 948

Ing. Ivo Pujman, pujman@praha-libus.cz  603 410 025 

Příloha: 
PřílohaVelikost
PDF icon výzva 1.27 MB
PDF icon rozhodnutí zadavatele 607.88 KB