ZŠ Meteorologická - výměna 344 ks osvětlovacích těles VZ č. 20130408-3

Způsob zadání: 
veřejná zakázka malého rozshu
Zveřejněno na "Profilu zadavatele": 
Ano
Zveřejněno na "ISVZ US": 
Ne
Začátek lhůty pro podání nabídek: 
8.4.2013
Konec lhůty pro podání nabídek: 
22.5.2013
Předmět zakázky: 
je demontáž stávajících osvětlovacích těles, dodávka a montáž nových osvětlovacích těles v počtu maximálně 344 ks dle přiloženého seznamu v objektu Základní školy Meteorologická 181, Praha4-Libuš
Doplňující informace: 

LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Konec lhůty pro dodatečné informace k zadávací dokumentaci: 13.5.2013

Lhůta pro podání nabídek končí dne 22.5.2013 do 12 hod..

Otevírání obálek s nabídkami proběhne veřejně za účasti uchazečů dne 22.5.2013ve 13,15 hodin v zasedací místnosti  Městské části Praha 4 - Libuš, Libušská č.p.1,  142 00 Praha 4.

Více informací v přiložené výzvě.

PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ

15.4.2013 a 17.4.2013 ve 14:00 hodin se srazem účastníků na místě budoucího staveniště, budovy areálu Základní školy Meteorologická 181, 142 00 Praha 4-Libuš, IČ: 60437910.

MÍSTO A ZPŮSOB PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Podatelna ÚMČ Praha-Libuš, Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 - Libuš, tel. číslo 244 471 884, 244 471 884.

Nabídky se podávají osobně (v úředních hodinách ÚMČ), v písemné formě, v uzavřených obálkách s názvem veřejné zakázky „ZŠ Meteorologická - výměna 344 kusů osvětlovacích těles" nebo doporučeně poštou s dobou převzetí MČ do konce lhůty pro podání.

Kontaktní osoby zadavatele:

    Ing. Ivo Pujman, telefon: 603 410 025 

    e-mail: pujman@praha-libus.cz

Příloha: 
PřílohaVelikost
PDF icon výzva 1.46 MB
PDF icon rozhodnutí zadavatele 551.74 KB