Administrace zadávacího zařízení akce MŠ Ke kašně - změna otopného systému a rozvodů sítí - ZRUŠENA

Způsob zadání: 
zakázka malého rozsahu - veřejné výběrové řízení na dodávku služeb
Zveřejněno na "Profilu zadavatele": 
Ano
Zveřejněno na "ISVZ US": 
Ne
Začátek lhůty pro podání nabídek: 
12.12.2012
Konec lhůty pro podání nabídek: 
4.1.2013
Předmět zakázky: 
předmětem zakázky je úplný proces realizace administrativní stránky zadávacího řízení, včetnš jeho vyhodnocení pro poskytovatele dotací
Doplňující informace: 

LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Lhůta pro podání nabídek končí dne 4.1.2013 do 12 hod.

Otevírání obálek s nabídkami proběhne veřejně za účasti uchazečů dne 4.1.2013 ve 12:10 hodin v zasedací místnosti  Městské části Praha 4 - Libuš, Libušská č.p.1,  142 00 Praha 4.

Více informací v přiložené výzvě.

PROHLÍDKA dosud shromážděné dokumentace se uskuteční 14.12.2012 a 18.12.2012 ve 14:00 hodin v kanceláři vedoucího odboru správy majetku a investic MČ Praha-Libuš

MÍSTO A ZPŮSOB PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Nabídky se podávají osobně (v úředních hodinách ÚMČ), v písemné formě, v uzavřených obálkách s názvem veřejné zakázky „Administrace zadávacího zařízení akce MŠ Ke kašně - změna otopného systému a rozvodů sítí" nebo doporučeně poštou s dobou převzetí MČ do konce lhůty pro podání.

Podatelna ÚMČ Praha-Libuš, Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 - Libuš, tel. číslo 244 471 884, 244 471 884.

Kontaktní osoby zadavatele:   

Ing. Ivo Pujman, telefon: 603 410 025      e-mail: pujman@praha-libus.cz

Ing.Šárka Fruncová-Vlčková e-mail:fruncova@praha-libus.cz