„ZŠ Meteorologická – havarijní oprava střešní krytiny pavilonu „C“ a souvisících klempířských prvků“ UKONČENA

Způsob zadání: 
zakázka malého rozsahu - veřejné výběrové řízení - stavební práce
Předpokládaná hodnota: 
420.000,- Kč bez DPH
Zveřejněno na "Profilu zadavatele": 
Ano
Zveřejněno na "ISVZ US": 
Ne
Začátek lhůty pro podání nabídek: 
3.10.2012
Konec lhůty pro podání nabídek: 
16.10.2012
Předmět zakázky: 
oprava střešní krytiny bez zateplení
Doplňující informace: 

LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Konec lhůty pro dodatečné informace k zadávací dokumentaci: 12.10. 2012.

Lhůta pro podání nabídek končí dne 16. 10. 2012 ve 12:00 hodin.

Otevírání obálek s nabídkami proběhne veřejně za účasti uchazečů dne 16.10. 2012 ve 12:10 hodin v zasedací místnosti  Městské části Praha 4 - Libuš, Libušská č.p.1,  142 00 Praha 4.

Více informací v přiložené výzvě.

PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ

9. 10. a 12. 10. 2012 ve 14:00 hodin se srazem účastníků na místě budoucího staveniště, budovy areálu Základní školy Meteorologická 181, 142 00 Praha 4-Libuš, IČ: 60437910.

MÍSTO A ZPŮSOB PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Podatelna ÚMČ Praha-Libuš, Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 - Libuš, tel. číslo 244 471 884, 244 471 884.

Nabídky se podávají osobně (v úředních hodinách ÚMČ), v písemné formě, v uzavřených obálkách s názvem veřejné zakázky ZŠ Meteorologická - havarijní oprava střešní krytiny pavilonu „C" a souvisících klempířských prvků"nebo doporučeně poštou s dobou převzetí MČ do konce lhůty pro podání.

Kontaktní osoby zadavatele:

    Ing. Ivo Pujman, telefon: 603 410 025 

    e-mail: pujman@praha-libus.cz