ZŠ Meteorologická – oprava havarijního stavu prostranství před ZŠ a požárního vodovodu - UKONČENA PODPISEM SMLOUVY S VÍTĚZNÝM UCHAZEČEM V Č. A

Způsob zadání: 
zakázka malého rozsahu - veřejné výběrové řízení
Předpokládaná hodnota: 
varianty A - 1.900.000,-Kč bez DPH, varianty B - 1.400.000,-Kč bez DPH
Zveřejněno na "Profilu zadavatele": 
Ano
Zveřejněno na "ISVZ US": 
Ne
Začátek lhůty pro podání nabídek: 
4.7.2012
Konec lhůty pro podání nabídek: 
20.7.2012
Předmět zakázky: 
stavební práce: oprava havarijního stavu povrchů předpolí u hlavního vchodu objektu a oprava a zprovozněním vadné části vodovodních požárních rozvodů včetně hydrantů umístěných v tomto předpolí
Doplňující informace: 

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE Č. 1: 

Doplňující informace č. 1 byla zveřejněna dne 12.7.2012 ve 20:15 hod, viz. přílohy.

LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Datum vyhlášení veřejné zakázky: 4.6.2012

Lhůta pro podání nabídek končí dne 20.7.2012 v 9.00 hodin.

Místo pro podání nabídky v přiložené písemné výzvě. 

OBHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ 

Dne 10. 7. a 13. 7. 2012 v 10:00 hodin se srazem účastníků na místě budoucího staveniště (předpolí u hlavního vchodu do objektu Základní školy Meteorologická 181, 142 00 Praha 4-Libuš).

ADRESA PRO VYŽÁDÁNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Adresa pro písemné vyžádání zadávací dokumentace: Ing. Ivo Pujman,  vedoucí odboru majetku a investic, Telefon/fax: + 420 603 410 025 / + 420 241 727 864, E-mail: pujman@praha-libus.cz.

Kontaktní osoby určené zadavatelem ve věci poskytování informací a předání zadávací dokumentace k této veřejné zakázce jsou:

- Ing. Jiří Sochůrek., tajemník, ve věcech technických, Telefon/fax: + 420 261 711 380                        + 420 241 727 864, E-mail: tajemnik@praha-libus.cz      a

- Ing. Ivo Pujman,  vedoucí odboru majetku a investic, Telefon/fax: + 420 603 410 025                          + 420 241 727 864, E-mail: pujman@praha-libus.cz.

Zadávací dokumentace k předmětu veřejné zakázky bude uchazeči zaslána BEZPLATNĚ POŠTOU na základě písemné žádosti uchazeče doručené (faxem, e-mailem nebo poštou) výše uvedené kontaktní osobě v pracovní dny od 8:00 do 14:00 hod. V ELEKTRONICKÉ VERZI NA CD.

BLIŽŠÍ INFORMACE 

Návod na požádání o zadávací dokumentaci v přiložené písemné výzvě. Další bližší informace jsou rovněž v přiložené výzvě.

OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK

Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne 20. 7. 2012 ve 9:10 hodin v zasedací místnosti  Městské části Praha 4 - Libuš, Libušská č.p.1,  142 00 Praha 4. Bližší informace v přiložené písemné výzvě.

ZVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ PRO UCHAZEČE

Veškeré informace pro uchazeče budou zveřejňovány primárně na webových stránkách zadavatele, v sekci „veřejné zakázky" http://www.praha-libus.cz// a na profilu zadavatele https://www.softender.cz/home/profil/2092553

 

ROZHODNUTÍ O VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY  - v části varinata A":

Zadavatel rozhodl na základě rozhodnutí Rady MČ č. 165/2012 ze dne 26.7.2012. Vítězným uchazečem se stal uchazeč Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r. o., (zkratka EKIS), IČ:18626084, DIČ: CZ 18626084, Náchodská 2421, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice, zastoupená dvěma jednateli společnosti, panem Pavlem Smětákem a Ing. Milošem Smolíkem.

ROZHODNUTÍ O ZRUŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - v části varinata B" :

Zadavatel v souladu se zveřejněnou výzvou rozhodl o zrušení výběrového řízení v části "varianta B", na základě rozhodnutí Rady MČ č. 177/2012 ze dne 26.7.2012.

UZAVŘENÍ SMLOUVY 

Smlouva s vítězným uchazečem pro část "varianta A" byla uzavřena 26.7.2012. 

Příloha: 
PřílohaVelikost
PDF icon Výzva 382.67 KB
PDF icon Příloha č. 1 - Krycí list nabídky 71.01 KB
Microsoft Office document icon Příloha č. 1 - Krycí list nabídky - živé 39.5 KB
PDF icon Příloha č. 2 - Vzor čestného prohlášení 115.34 KB
Microsoft Office document icon Příloha č. 2 - Vzor čestného prohlášení - živé 37.5 KB
PDF icon Příloha č. 4 - PD- situace - var. A - se zelení 595.41 KB
Image icon Příloha č. 4 - PD- situace - var. B - bez zeleně 1.57 MB
PDF icon Příloha č. 4 - Projektová dokumentace 2.22 MB
PDF icon Příloha č. 4 -PD-A1. Oprava opěrných zdí - 02 347.35 KB
PDF icon Příloha č. 4 -PD-B1_Komunikace a sadové úpravy 5.45 MB
PDF icon Příloha č. 4 -PD-B2_Požární rozvod - 01 TZ 46.57 KB
PDF icon Příloha č. 4 -PD-B2_Požární rozvod - 02 Nadzemní hydrant 738.85 KB
PDF icon Příloha č. 4 -PD-A1. Oprava opěrných zdí - 01 TZ 170.88 KB
PDF icon Příloha č. 4 -PD-B2_Požární rozvod - 03 Podélný profil hydrantového rozvodu 309.77 KB
PDF icon Příloha č. 4 -Požární rozvod - 04 Požární rozvod_situace 502.59 KB
PDF icon Příloha č. 4 -PD-B2_Požární rozvod - 05 Uložení potrubí 518 KB
PDF icon Příloha č. 4 -PD-B3 Odvodnění plochy - 01TZ 46.64 KB
PDF icon Příloha č. 4 -PD-B3 Odvodnění plochy - 02 Odvodnění venkovní plochy - situace 525.79 KB
PDF icon 05 V-Př. 5 - Návrh smlouvy vč. příloh 436.84 KB
PDF icon Doplňující informace č. 1 22.12 KB
Office spreadsheet icon Příloha č. 3 - var. B - Výkaz výměr - bez zeleně - verze 2 - W95 170.5 KB
PDF icon Příloha č. 3 - var. A - Výkaz výměr - se zelení - verze 2 187.46 KB
Office spreadsheet icon Příloha č. 3 - var. A - Výkaz výměr - se zelení - verze 2 - W95 147 KB
PDF icon Příloha č. 3 - var. B - Výkaz výměr - bez zeleně - verze 2 182.01 KB
PDF icon Usnesení RMČ č. 165-2012 349.64 KB
PDF icon Usnesení RMČ č. 177-2012 294.18 KB
PDF icon Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvh. nab. - var. A 203.28 KB
PDF icon Rozhodnutí zadavatele o zrušení VŘ - var. B 187.89 KB
PDF icon Smlouva - ZŠ Meteorologická - var A 3.62 MB