„Snižování spotřeby energie v MŠ Ke Kašně MČ Praha-Libuš – výměnou ústředního vytápění včetně zdroje tepla za současné výměny rozvodů vody“ - ZRUŠENÍ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

Způsob zadání: 
zakázka malého rozsahu - veřejné výběrové řízení
Předpokládaná hodnota: 
2 976 906,- Kč bez DPH
Zveřejněno na "Profilu zadavatele": 
Ano
Zveřejněno na "ISVZ US": 
Ano
Začátek lhůty pro podání nabídek: 
30.5.2012
Konec lhůty pro podání nabídek: 
21.6.2012
Předmět zakázky: 
stavební práce: ústřední vytápění, ústřední zdroj tepla - tepelné čerpadlo, rozvody vody - KONEC LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK
Doplňující informace: 

LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Datum vyhlášení veřejné zakázky: 30.5.2012

Lhůta pro podání nabídek končí dne 21.6.2012 ve 13:00 hodin.

Místo pro podání nabídky v přiložené písemné výzvě. 

BLIŽŠÍ INFORMACE 

Návod na požádání o zadávací dokumentaci v přiložené písemné výzvě.

ADRESA PRO VYŽÁDÁNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Adresa pro písemné vyžádání zadávací dokumentace: Ing. Ivo Pujman,  vedoucí odboru majetku a investic, Telefon/fax: + 420 603 410 025 / + 420 241 727 864, E-mail: pujman@praha-libus.cz.

Kontaktní osoby určené zadavatelem ve věci poskytování informací a předání zadávací dokumentace k této veřejné zakázce jsou:

- Ing. Jiří Sochůrek., tajemník, ve věcech technických, Telefon/fax: + 420 261 711 380                      + 420 241 727 864, E-mail: tajemnik@praha-libus.cz      a

- Ing. Ivo Pujman,  vedoucí odboru majetku a investic, Telefon/fax: + 420 603 410 025                        + 420 241 727 864, E-mail: pujman@praha-libus.cz.

Zadávací dokumentace k předmětu veřejné zakázky bude uchazeči zaslána BEZPLATNĚ POŠTOU na základě písemné žádosti uchazeče doručené (faxem, e-mailem nebo poštou) výše uvedené kontaktní osobě v pracovní dny od 8:00 do 14:00 hod. V ELEKTRONICKÉ VERZI NA CD.

Bližší informace v přiložené písemné výzvě.

ZRUŠENÍ ZMR: 

 Zadavatel rozhodl o zrušení zakázky malého rozsahu a to Rozhodnutím zadavatele o zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Snižování spotřeby energie v MŠ Ke Kašně MČ Praha-Libuš - výměnou ústředního vytápění včetně zdroje tepla za současné výměny rozvodů vody" v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů dle § 84 odst. 1, písm. e) na základě usnesení RMČ č. 162/2012 ze dne 3.7.2012. Důvodem bylo obdržení poUze jedné nabídky.