Stavební úpravy a opravy bytového objektu v areálu MŠ Ke Kašně - 3. etapa VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ ZRUŠENO

Způsob zadání: 
Zakázka malého rozsahu formou veřjného výběrového řízení na dodávku stavebních prací
Předpokládaná hodnota: 
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je do cca 1.200.000 Kč včetně DPH
Zveřejněno na "Profilu zadavatele": 
Ne
Zveřejněno na "ISVZ US": 
Ne
Začátek lhůty pro podání nabídek: 
10.8.2011
Konec lhůty pro podání nabídek: 
29.8.2011
Předmět zakázky: 
Stavební úpravy a opravy bytového objektu o jedné bytové jednotce v areálu MŠ Ke Kašně
Doplňující informace: 

•  Prohlídka místa možná po dohodě:

   Ing.arch. Zdeněk Kříž,  Tel.: +420 244 021 436,

   e-mail: kriz@praha-libus.cz, nebo 

   p. Olga Stárková, +420  244 021 433,

   e-mail: starkova@praha-libus.cz

•  Zodpovědná osoba zadavatele ve věci této veřejné zakázky: 

   Ing. Štěpán Sedlák, Tel.: +420 244 021 428, +420 244 401 638,

   e-mail: sprava.majetku@praha-libus

  Kontaktní osoba - rozpočet zakázky:

   Ing.arch. Zdeněk Kříž,  Tel.: +420 244 021 436,

   e-mail: kriz@praha-libus.cz

•  Lhůta pro podání nabídek:

   29.08.2011 do 14.00 hodin