Rekonstrukce hřiště nad Modřanskou roklí II. - ZRUŠENO

Způsob zadání: 
Zakázka malého rozsahu formou veřejného výběrového řízení na dodávku stavebních prací
Předpokládaná hodnota: 
375.000,- Kč včetně DPH
Zveřejněno na "Profilu zadavatele": 
Ne
Zveřejněno na "ISVZ US": 
Ne
Začátek lhůty pro podání nabídek: 
15.6.2011
Konec lhůty pro podání nabídek: 
4.7.2011
Předmět zakázky: 
Vybavení hřiště pěti fitness prvky pro seniory i širokou veřejnost
Doplňující informace: 

  Kontaktní osoby zadavatele:

    RNDr. Jiří Mašek, CSc., Tel.: +420 261 711 380, 

    e-mail: tajemnik@praha-libus.cz

  Lhůta pro podání nabídek:            

    do 4.7.2011 do 17:30.