Vybudování fitparku

Způsob zadání: 
zakázka malého rozsahu
Předpokládaná hodnota: 
600 000,- Kč včetně DPH
Zveřejněno na "Profilu zadavatele": 
Ano
Zveřejněno na "ISVZ US": 
Ne
Začátek lhůty pro podání nabídek: 
22.9.2017
Konec lhůty pro podání nabídek: 
9.10.2017
Předmět zakázky: 
Předmětem veřejné zakázky je vybudování fitparku na pozemku parc. č. 559/1 v k.ú. Písnice. Součástí zakázky je i úprava terénu v místě realizace. V ceně musí být zahrnuty veškeré práce potřebné k dodávce prací, veškeré cvičební prvky a veškerý materiál potřebný ke splnění této zakázky. Nabídková cena musí být kompletní – obsahovat dodávku, montáž prvků, úpravu terénu včetně vhodné volby dopadové plochy, dopravu.
Doplňující informace: 

Zakázka byla zrušena - viz dokument Rozhodnutí o zrušní VŘ.