Veřejné fórum 2021

Ve středu 22. září se konalo diskuzní setkání občanů Libuše a Písnice se zástupci MČ Praha-Libuš a zástupci úřadu MČ. Veřejné fórum proběhlo tradičně v tělocvičně Klubu Junior a zúčastnilo se ho 40 občanů.

Hlavním smyslem veřejného fóra je dát občanům prostor veřejně se vyjádřit, sdělit náměty a poznatky k životu v městské části. Občané mají možnost určit priority, které chtějí, aby se řešili.

Na začátku pan starosta Jiří Koubek představil řešení některých priorit vzešlých z předchozího Veřejného fóra. Poté u sedmi stolů, které byly rozděleny na jednotlivá témata, občané navrhovali náměty na změny v daných oblastech. Svůj stůl měli tradičně i mladí – Studentský stůl.

Po této části mohli občané hlasovat u jednotlivých stolů a podpořit dva náměty z každé oblasti. Dva náměty s nejvyšším počtem hlasů od jednotlivých stolů postoupily do závěrečného hlasování, kde každý účastník mohl označit dva prioritní náměty. 

Výsledky ankety:

Zachování plochy Park na Jezerách (vznik parku) (159 hlasů)

Novou bytovou výstavbu podmínit občanskou vybaveností (151 hlasů)

Postavit obchvat staré Písnice (130 hlasů)

Zřídit prostory pro zdravotnictví (125 hlasů)

Vznik zelených koridorů pro chodce mezi sousedními obcemi (123 hlasů)

Konání občasných trhů (118 hlasů)

Vytvoření centra městské části a služeb na Libuši (105 hlasů)

Zřízení volnočasových ploch pro starší děti a dospělé (96 hlasů)

Oprava chodníků na celé městské části (86 hlasů)

Opravit kanalizační poklopy na Libušské ulici na Libuši (85 hlasů)

PřílohaVelikost
PDF icon vysledky_10p_2021_zprava.pdf352.73 KB