Zápis z jednání Komise pro životní prostředí a místní Agendu 21 ze dne 4.6.2019