Zápis z jednání Komise pro životní prostředí a místní Agendu 21 ze dne 11.9.2019