Zápis z jednání Finančního výboru ZMČ Praha-Libuš konaného dne 24.2.2020