Zápis č. 1/2020 z jednání Kontrolního výboru konaného dne 3.2.2020