Zápis z jednání Kontrolního výboru konaného dne 15.6.2020