Zápis z 2. jednání Finančního výboru ZMČ Praha - Libuš, konaného dne 10.6.2020