Zápis z 3. jednání Finančního výboru ZMČ Praha - Libuš, konaného dne 9.9.2020