Zápis z jednání Kontrolního výboru konaného dne 9.11.2020