Zápis z jednání Finančního výboru konaného dne 23.11.2020