Zápis z jednání Finančního výboru konaného dne 8.2.2021