Zápis z jednání Finančního výboru ZMČ Praha-Libuš konaného dne 12.4.2021