Zápis z jednání komise stavební a dopravy MČ Praha-Libuš