Zápis z jednání komise stavební a dopravy MČ Praha-Libuš 20. 5. 2021