Zápis z jednání komise stavební a dopravy MČ Praha-Libuš 4. 6. 2021