Zápis z jednání Finančního výboru ZMČ Praha-Libuš konaného dne 14. 6. 2021