Zápis z jednání Finančního výboru konaného dne 6. 9. 2021