Zápis z jednání komise stavební a dopravní ze dne 22. 10. 2021