Zápis z jednání komise stavební a dopravní ze dne 12. 11. 2021