Zápis z jednání Finančního výboru konaného dne 30.11.2021