Zápis z jednání Finančního výboru ze dne 3. 1. 2022