Zápis z jednání komise stavební a dopravní ze dne 14. 1. 2022