Zápis z jednání komise stavební a dopravní ze dne 18. 2. 2022